Competitia PN-II-PT-PCCA-2013-4-1348Grant nr. 138 / 2014

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal va fi atins  prin  evalurea distinctă:
• răspunsului hormonal și a potențialul agresiv al endometrului eutopic
•  profilului imunologic al endometrului eutopic
•  receptorilor hormonali și a profilului imunologic al endometrului ectopic
•  cooperarii imune din cadrul endometrului eutopic și ectopic pentru a elucida conexiunea dintre endometrioza si infertilitate
read more…

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui protocol de diagnostic si tratament, pe baza expresiei a biomarkerilor  din tesutul endometrial  eutopic si ectopic, în scopul de a preveni repetarea de implanturi endometriotice active si pentru a creste fertilitatea   la femei afectate de această boală. Acest obiectiv principal va fi atins  prin intermediul a patru evaluări distincte:

a) Evaluarea răspunsului hormonal si potentialul agresiv al endometrului eutopic
În scopul de a evalua potentialul invaziv de celule endometriale in situ, mostrele de endometru eutopic vor fi obtinute pe principiul biopsiei endometriale Pipelle de la pacientele cu endometrioză confirmată. Markerii de agresivitate ce  vor fi identificati calitativ si cantitativ sunt reprezentati de:
    - matrixmetalproteinaze (MMPs)
    - markeri de angiogeneză – factorul de creştere al endoteliului vascular (VEGF)
    - integrine / caderine (E-cadherin, N-cadherin)

Se va stabili un grup de controlul negativ care va cuprinde probe de endometru obtinute din specimene histerectomie provenite de la femei fertile fără endometrioza si fără patologie oncologică care vor fi analizate în acelasi fel si comparate statistic cu grupul de studiu. Pacintele din grupul de studiu vor primi tratament hormonal postoperator iar răspunsul endometrului eutopic va fi apreciat la  sase luni după laparoscopie. Probele obtinute prin chiuretaj uterin vor fi anlizate urmărind parametrii descrisi anterior pentru a putea identifica potentialii markeri de răspuns terapeutic pozitiv si receptivitatea endometrului la o viitoare sarcină.

b) Evaluarea  răspunsului hormonal si potentialul agresiv a endometrului ectopic
Tesutul ectopic obtinut din implanturile endometriale recoltate prin laparoscopie sau laparotomie va fi, de asemenea, analizat prin prisma acelorasi markeri descrisi pentru probele de endometru eutopic. Comparatia statistică între parametrii proveniti de la  endometrul ectopic si eutopic se va face la fiecare pacienta.

c) Evaluarea cooperării  imunitare a celulelor provenite de la endometru eutopic si ectopic  ca o metodă de elucidare a conexiunii dintre endometrioza si infertilitate
Se consideră că neconcordanta cooperării dintre celulele imune endometriale poate fi răspunzătoare de  esecul implantării oului fiind principala cauză de infertilitate în cazurile cu endometrioză incipientă. Ne-am propus să comparam raportul dintre limfocitele LTH1 si LTH2, precum si activitatea lor in  ​​endometru eutopic si ectopic.  De asemenea vom   corela imunitatea locala la stadiul  bolii si potentialului agresiv a endometrului eutopic. Orice element care va confirma această ipoteză va constitui un element de studiu viitor în ideea de a cerceta rolul modulatorilor imuni în îmbunătătirea acestor paciente.

d) O contributie la elucidarea originii endometriozei
Similitudini notabile între endometru eutopic si ectopic la nivel celular in probele obtinute de la aceleasi paciente ar infirma teoria metaplaziei celomice si a diferentierii anormale a celulelor stem peritoneale. Această teorie ar putea constitui baza unor studii viitoare pentru a identifica mecanismul migrării endometrului eutopic în cavitatea peritoneală.

Rezultatele acestui proiect de cercetare de doi ani vor fi publicate în reviste internationale în forma a cel putin patru articole (unul pentru fiecare fază). Vom organiza, de asemenea, un atelier de lucru pentru medici ginecologi cu privire la optiunile terapeutice medicale si chirurgicale în endometrioză în a treia fază a proiectului.