Competitia PN-II-PT-PCCA-2013-4-1348Grant nr. 138 / 2014

Rezumat

Endometrioza este o afecţiune benignă a tractului reproducător feminin caracterizată prin implantarea de ţesut endometrial în afara cavităţii uterine. Cele două manifestări principale ale acestei boli sunt durerile pelvine cronice de intensitate variabilă şi infertilitatea. Endometrioza este asociată cu creşterea morbidităţii în rândul femeilor aflate la vârstă reproductivă, prevalenţa bolii fiind estimată la 5-15% din pacientele tinere. Deasemena leziuni de endometrioză sunt diagnosticate la aproximativ 30% din toate cazurile de infertilitate. Endometrioza este o afecţiune frecventă, cu un răspuns variabil şi de multe ori imprevizibil la strategiile terapeutice disponibile în prezent. Mai mult de 70% dintre pacientele diagnosticate cu endometrioză suferă una sau mai multe recidive în timpul vieţii lor, care adesea au un impact negativ asupra bunăstării fizice şi psihice a pacientelor. Impactul socio-economic al bolii este impresionant : afectarea capacităţii de muncă, concediu medical, costuri mari pentru tratamente şi utilizarea frecventă de tehnici de reproducere umană asistată, toate acestea conducând la scăderea calităţii vieţii pentru multe femei.

Deşi au fost emise mai multe teorii cu privire la etiologia endometriozei, nici una dintre ele nu a fost în măsură să explice, până în prezent, fiecare aspect al acestei boli. Cercetările recente au evidenţiat importanţa profilului imunologic şi molecular al endometrului în patogeneza şi evoluţia bolii. Elementele cheie sunt repezentate de capacitatea de reacţie a endometrului la hormonii ovarieni, imunofenotipul şi potenţialul agresiv al endometrului, precum şi capacitatea sa de invazie.

EndoFertil este un proiect care studiază rolul acestor trei parametri importanţi ca markeri potenţiali pentru stadializarea endometriozei, potenţialul fertil al femeii şi estimarea răspunsului bolii la terapia hormonală. Aceşti parametri au fost investigaţi separat atât în endometrul eutopic cât şi în cel ectopic; până în prezent nu există un studiu comparativ care să analizeze probe de endometru eutopic şi ectopic prelevate de la aceeaşi femeie. Acest element important de noutate prezentat de acest proiect are avantajul de a deschide noi căi pentru cercetarea fundamentală care priveşte mecanismele moleculare implicate în patogenia bolii.

Cea mai bună cale de tratament care îmbunătăţeşte atât rezultatele fertilităţii cât şi calitatea vieţii pacientelor este o sursă continuă de dezbateri. Scopul principal al proiectului EndoFertil este de a dezvolta un protocol clinic şi terapeutic foarte eficient pentru controlul simptomelor, păstrarea fertilităţii şi prevenirea recurenţelor. Acest lucru se va realiza prin personalizarea schemelor de tratament în funcţie de nivelul markerilor celulari şi moleculari analizaţi. Monitorizarea pacientelor va determina succesul acestei abordări şi beneficiul instituirii unui asemenea protocol la nivel naţional şi, ulterior, internaţional.